Кыргыз тили 1

Автор: К. Эсеналиева, Р. Буйлякеева, А. Алыпсатарова, Б. Ставинская, З. Момункулова

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек «Кутаалам», 2011, - 80 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-02 17:32:23

Окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 1-классы үчүн окуу китеби.

Жаңы китептер