Фракталдык геометриянын элементтери

Автор: Матиева Г., Борбоева Г.М.

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Ош: 2018, - 72 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-12-16 17:27:37

Окуу-усулдук колдонмо «550200 – физика-математикалык билим берүү» багытынын «Математика» профилинин студенттеринин тандоо курсу жана мектеп окуучуларынын математикалык ийрими үчүн даярдалды. Колдонмодо фракталдык геометриянын негизги түшүнүктөрү жана геометриялык фракталдарды түзүүгө берилген маселелер камтылган.

Жаңы китептер