ФИЗИКА. Тесттик тапшырмалардын чыгарылыштары

Автор: Эгембердиев Ж

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош: «Ошоблбасмакана», 2013, - 232 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-04 11:16:12

Бул окуу куралында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Улуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан даярдалган физика боюнча тесттик тапшырмалардын (Физика, 8-басылышы, Бишкек ш., 2011-160 б.) кыскача чыгарылыштары берилди, аталган жыйнакта орун алган айрым каталыктарга тиешелүү тактоолор жана түзөтүүлөр киргизилди (☻☺). Жогорку жана атайын орто окуу жайларына тапшыруучуларга, студенттерге, орто мектептин окуучуларына жана мугалимдерине, репетиторлорго сунуш кылынат.

Жаңы китептер