Өксүктө өткөн өмүрлөр

Автор: Касымбай Жолдошов

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Ош, 2017, 51 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 16:06:34

Бул китепте сексен жыл аралыгында болуп өткөн окуялар баяндалат. Жетимдиктин оор азабы, Ата-мекендик согуштун эрдиктери жана көргөн азаптары,адамдардын жашоодогу татаал тагдырлары, наристе бөбөктөрдүн көргөн күнү, баласы (парзант) үчүн өз жанын саадака кылгандар. Достуктун эрежелерин сактоо, куралдаш досторду эскерүү, бөлөк улуттан балалуу болуп, кыргыздын тукумун улантуу, бул окуялар бир жагы таң калыштуу болсо экинчи жагы өкүнүчтүү көрүнөт. Бул китептеги жазылган окуялар бардыгы чындык, көркөмдөлгөн эмес.

Жаңы китептер