Алгебра жана анализдин башталашы боюнча маалымдама 11-класс

Автор: Маданбек Султанбаев

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 288 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-20 12:54:47

Бул китеп мектеп окуучуларына, студенттерге жана жаш математика мугалимдерине "Алгебра жана анализдин башталышын" өз алдынча окуп үйрөнүүчүлөргө колдонмо катары арналат. Китепте бүтүрүүчүлөр үчүн экзамендерге даярданууда, жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда абдан зарыл материалдар, башкача айтканда теориялык билимди практика жүзүндө аткара билүүгө карата ар түрдүү деңгээлдеги маселе-мисалдарды чыгаруу усулдары берилди.

Жаңы китептер