Конфликттик көйгөйлөрдө педагогикалык чебердик

Автор: Жолдошбаев Д.А., Кудуев А.Ж.

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Ош - 2019. 206 бет.

Жүктөлгөн убакыт: 2019-11-21 13:38:28

Китепте негизинен мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы конфликттик кырдаалдардын нукура өзү келтирилген. Көпчүлүк окурмандардын өздөрү конфликттин көпчүлүгүндө мугалимдердин өзү булак болуп саналат деп эсептешет. Сиздерге сунушталып жаткан китеп мугалим тарабынан иштелип чыккан позициядагы конфликттин себептерин айкындоого аракет жасалган. Конфликттик кырдаалдарды, жагдайларды чыдамдуулук менен жеңип чыгуу боюнча педагогдорго практикалык багыт, кеңеш берет. Китеп педагогикалык кесипти тандап алган студенттердин жана мектепте иштеп жаткан соцпедагогдордун, мектеп психологдорунун, мугалимдердин жана ата-энелердин дарегине багышталган.

Жаңы китептер