Китепте ар түрдүү татаалдыктагы маселе-мисалдар чыгарылыштары менен берилген. Бул, окуучулардын өз алдынча билимин өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт."> Алгебра боюнча маалымдама 8-класс - okuma.kg
Алгебра боюнча маалымдама 8-класс

Автор: Маданбек Султанбаев

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 104 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-19 16:58:34

Бул "Алгебра боюнча маалымдама" китеби, жалпы билим берүүчү орто мектептердин окуучуларына жана жаш математика мугалимдерине колдонмо катары арналат.
Китепте ар түрдүү татаалдыктагы маселе-мисалдар чыгарылыштары менен берилген. Бул, окуучулардын өз алдынча билимин өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт.

Жаңы китептер