Болочоктогу математика мугалимдеринин КМС ПП учурунда өнүктүрүү

Автор: Торогельдиева К.М., Аттокурова А.Дж.

Бөлүм: Студенттик бет

Басылган жылы: «2024»

Жүктөлгөн убакыт: 2024-05-20 10:28:35

Окуу-методикалык колдонмо педагогикалык практиканын жогорку окуу жайындагы жетекчилерине, методисттерге, окутуучуларга, педагогикалык багытта окуган студент-практиканттарга, мектептин мугалимдери жана илим изилдѳѳчүлѳргѳ арналат.

Жаңы китептер