Эл аралык мамиленин теориясы жана эл аралык уюмдар

Автор: Ж.О. Омурова

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 224 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-22 13:01:05

Окуу куралы бүгүнкү күндө гуманитардык багыттагы жогорку окуу жайларында окутулуучу сабак катары эң маанилүү. Анткени, азыркы убактагы дүйнөлүк интеграция маселесиндеги эл аралык мамиленин калыптануу жана өнүгүү тарыхын, теориялык негизин изилдөө жана талдоо олуттуу болууда. Мамлекеттик тилде жазылган окуу куралында дүйнөлүк макамга ээ болгон уюмдар жана чөлкөмдүк мамлекеттер аралык жана мамлекеттик эмес уюмдардын жаралуу тарыхы жана алардын максаттары аткарган милдеттери, ишмердүүлүктөрү жазылган.
ЖОЖдун студенттерине, магистранттарга жана азыркы мезгилдеги эл аралык мамиледеги интеграция маселесине кызыккан студенттерге жана жалпы окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

Жаңы китептер