Алгачкы медициналык жардам

Автор: Ы.А. Перханова

Бөлүм: Медицина, Анатомия

Басылган жылы: Ош, 2016, - 166 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 07:41:38

Бул окуу куралында жаратылыш жана техногендик мүнөздөгү кырсыктар, экстремалдык кырдаалдар, түрдүү оорулар жана алардын алдын алуу, алгачкы жардам көрсөтүү боюнча кыскача түшүнүктөр берилди. Жаш адистер эмгек жолунда, окуучуларды тарбиялоодо, аларга коопсуз жүрүм-турум эрежелерин, жабыр тарткандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү принциптерин окутуп-үйрөтүүдө методикалык колдонмо катары колдонууга болот.
Окуу куралы педагогикалык багытта окуган студенттер жана колледждердин окуучулары, жалпы билим берүүчү мекемелердин «Турмуш – тиричилик коопсуздугунун негиздери» аттуу мектеп курсун окуткан мугалимдер үчүн сунушталат.
Ошондой эле окуу куралы медициналык багытта окуган студенттерге болочок дарыгер катары жарандык коргонуунун медициналык кызматын уюштурууда пайдалана алышат.

Жаңы китептер