Коопсуз үйлөрдү тургузуу жана тургузулган үйлөрдү бекемдөө

Автор: Ж.Ы. Маматов

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 164 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 14:10:20

Бул китепте, жергиликтүү материалдар менен кантип коопсуз үйлөрдү тургузуу керектиги жана алардын туруктуулугун, бекемдигин камсыз кылуу жөнүндө жазылган. Тургузулган үйлөрдү кантип бекемдөө керек жана анын ар түрдүү ыкмалары көрсөтүлүп берилген. Андан сырткары, жер титирөөнүн кесепеттери тууралуу мисалдар келтирилип жана алардан кантип сактануу, курулушта кандайча алдын ала чараларды көрүү керек экендиги тууралуу сунуштар берилген. Ошондой эле, жүк көтөрүүчү негизги дубалдары жергиликтүү материалдардан курулган үйлөрдү бекемдөө үчүн конструктивдик чечимдери каралып, ошону менен бирге, ушул үйлөрдүн моделдерине жүргүзүлгөн эксперименттердин негизинде берилген сунуштар камтылган. Китеп негизинен, тоо шартында - айыл жерлеринде жеке турак-жайларды кантип куруу жана курулуш тармагында билим алып жаткан студенттер үчүн даярдалган.

Жаңы китептер