Ырларым менин өмүрүм

Автор: Ташполотова Сакина

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2017, - 144 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 12:15:59

Бул ырлар жыйнагы жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн орун алат. Кыргыз жергесинин таң калаарлык кооздугу, Сары-Челек көлүнүн көз суктанткан кайталангыс сулуулугу акын жүрөгүнөн оргуштаган ыр болуп атылып чыгып турганына күбө болосуң.

Жаңы китептер