Биологиялык - ветеринардык сөздүк - маалыматнаама

Автор: К.С. Арбаев, Б.С. Ажыбеков, К.А. Арбаев, Н. Абдраманова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 200 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-21 09:27:46

Бул сөздүк маалыматнаамада биология, ветеринария тармактарында жана жаныбарлардын жалпы патологиясында көбүрөөк санда тез-тез кездешүүчү терминдердин түшүндүрмөлөрү берилген. Сөздүк маалыматнаама - биологиялык жана ветеринардык факультеттердин жана колледждердин студенттери, аспиранттар, ветеринардык дарыгерлер , илимий жана практикалык кызматкерлер үчүн сунушталат.

Жаңы китептер