Ландшафт таануу

Автор: Т.Н. Кулматов

Бөлүм: География, Зоология

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 256 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-27 07:35:50

Бул окуу китепте физикалык географиянын эң маанилүү бөлүгү болгон ландшафт таануу илиминин жаратылышты изилдөөдө системалык көз карашты калыптандыруудагы ролу, ландшафттардын структурасы, функцияланышы, өзгөрүүчүлүгү менен туруктуулугу, динамикасы жана өнүгүүсү талдалат. Китепте ошондой эле геосистемалык концепциянын илимдеги мааниси, глобалдык факторлордун ландшафттарды калыптандыруудагы ролу, ландшафттардын жер бетинде таралышы, адамзаттын аларга тийгизген таасирлери да каралган.
Окуу китеп география, экология адистик багытындагы студенттерге жана мугалимдерге арналган.

Жаңы китептер