Кыргызстандын түштүгүндөгү фарсы жана тажик тилдеринен кирген жер-суу аталыштарынын этимологиясы

Автор: Ф.М. Даовлатова

Бөлүм: География, Зоология

Басылган жылы: Ош, 2017, - 48 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 16:59:23

Окуу-усулдук колдонмодо Кыргызстандын түштүк аймагында таркалган фарсы жана тажик тилдеринен кирген жер- суу аталыштары этимологиялык жактан чечмеленет. Ошондой эле топонимика илимине жана топонимикалык терминдерге түшүнүк берилет.
Жогорку окуу жайларынын окутуучуларына жана студенттерине арналат.

Жаңы китептер