Физиктерге СИЛЛАБУС (МАТЕМАТИКА) 23 - 24, 1 курс

Автор: Маккамбай Мамаюсупов

Бөлүм: Студенттик бет

Басылган жылы: «2023»

Жүктөлгөн убакыт: 2023-09-06 15:32:56

550200 – физика – математикалык билим берүү (физика). Силлабус МАТЕМАТИКА.

Жаңы китептер