Дифференциалдык тендемелердин курсу

Автор: А. Саадабаев

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 212 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 13:51:34

Окуу китеби кадимки дифференциалдык теңдемелер курсунун бөлүмдөрүнөн турат. Кадимки дифференциалдык теңдемелер теориялык жана практикалык жактан маанилүү болгон бөлүмдөрүнөн сапаттык теорисы берилип, андагы жапюо жана жалгыздык теоремалары толугу менен берилди. Дифференциалдык теңдемелердин системаларынын турумдуулугу биринчи жакындаштыруу жана Ляпуновдун функциялары аркылуу далилденди. Акыркы главада жеке туундулуу дифференциалдык теңдемелердин теориясы берилди.
Окуу китеби университеттин математика, физика жана техникалык адистиктеги I-III курстун студенттерине арналат.

Жаңы китептер