Балдарга багышталган элдик салттар жана тойлор

Автор: Абдыкерим Муратов

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек, 2015, - 52 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 12:45:27

Китепте кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сүйүнчүлөө, ат коюу, жентектөө, баланын кыркын чыгаруу, бешик той, тушоо той, сүннөткө отургузуу ж.б. салттары жана аларга байланыштуу тойлору жөнүндө баяндалат. Бул материалдар маданий мекемелерде, мектептерде ар кандай иш чараларды өткөрүүгө сценарий катары да көмөк көрсөтөт, ошондой эле кыргыз элинин салттуу маданиятына кызыккан окурмандарды да кайдыгер калтырбайт деген ойдобуз.

Жаңы китептер