Акча

Автор: А. Орорзова. Которгон Ж. Жапиев

Бөлүм: Экономика, Финансы

Басылган жылы: «Кутаалам», 2017, - 48 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-12 09:52:53

Акча - цивилизациянын улуу ачылыштарынын бири катары маалым. Монеталарды, купюрларды (кагаз акчалары) изилдеп, кылымдар өткөн сайын биз жашаган дүйнөнүн өзгөрүштөрүнө күбө болобуз. Дүйнө жүзүндөгү ар кандай өлкөлөрдүн акчалары алардын тарыхына, маданиятына, турмушуна жана салттарына таасир эткен маалыматтары чагылдырып турган.
Бул балдар энциклопедиясына акча тарыхынын башатынан баштап, бүгүнкү күнгө чейинки маалыматтарды коштогон фотография жана художниктер тарабынан тартылган сүрөттөр да берилди. Энциклопедиянын масаты - окурмандарды акчанын көп кылымдык тарыхы менен тааныштыруу болуп эсептелет.

Жаңы китептер