Бул өмүр

Автор: Бекболотова Айшаим

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2017, - 116 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 15:47:13

Бул китепке Ата Журт, мекен, ата- эне жөнүндөгү, лирикалык ыр жыйнактар кошоктор жазылды.

Жаңы китептер