Информатика 7-9 - класс

Автор: И. Н. Цыбуля, Л. А. Самыкбаева, А. А. Беляев, ж. б

Бөлүм: Информатика

Басылган жылы: «Сорос-Кыргызстан» Фонду, 2020 – 205 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2020-12-25 16:30:51

Бул окуу китеби жалпы билим берүүчү мектептердин 7—9-класстарынын окуучулары, ошондой эле информатиканын негиздерин, программалоону үйрөнүүнү баштоого даяр бардык курактагы балдарга арналат. Окуу китеби маалыматтык процесстерди терең түшүнүүгө, тармактык технологияларды, булуттук сервистерди коопсуз колдонууга, сайттарды жана роботторду программа аркылуу кандайча башкарууну жана программалоону үйрөнүүгө жардам берет. Окуу китебинин темалары информатиканы үйрөнүүнүн төрт негизги бөлүмүндө ачылып берилет, алар: Информатика жана маалымат, Компьютерлер жана программалык камсыздоо, Компьютердик тармактар жана интернет, Программалоо. Бардык бөлүмдөр материалды үйрөнүүнүн көлөмүн көбөйтүү жана акырындап тереңдетип окутуу менен, ар бир класста кайталанат. Окуу китеби мектеп программасынын алкагында «Информатика» предметин окутууда да, Python программалоо тилин өз алдынча үйрөнүүдө да колдонулушу мүмкүн.

Жаңы китептер