Сызыктуу алгебра, вектордук алгебра жана аналитикалык геометрия боюнча өз алдынча иштердин жыйнагы

Автор: Ж.О. Толубаев, З.Х. Абдурахманова, Ш.И. Бабаев

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Бишкек, 2014, - 72 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-06 16:59:48

Усулдук колдонмо жогорку окуу жайларынын күндүзгү жана дистанттык бөлүмдөрүндө билим алышкан студенттердин математика боюнча өз алдынча иштөөсүнө сунушталат.

Жаңы китептер