Кыргыз тили 1-класс

Автор: Н. Абылаева, Б. Акматов

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек «Билим-компьютер», 2009, - 140 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-02 17:35:05

Окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 1-классы үчүн окуу китеби.

Жаңы китептер