Кванттык механиканын негиздери

Автор: Б. Арапов, Т.Б. Арапов

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош: «Билим», 2006, - 148 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-28 07:29:03

Окуу куралында теориялык физика курсунун кванттык механика бөлүгүнүн эксперименталдык негиздери, кванттык механиканын математикалык апараты жана Шредингердин теңдемелеринин айрым бир физикалык процесстеринде колдонулушу каралган.

Жаңы китептер