Тиштүү дөңгөлөктүү механизмдердин назарияты

Автор: Б.А. Жоробеков, Б.Т. Тагаев

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош, 2008, - 227 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-28 10:10:14

Китепте тиштүү дөңгөлөктүү механизмдердин түзүлүшүн, кинематикалык жактан анализдөө жана түзмөлөө ыкмалары кыргыз тилинде алгачкылардан болуп берилген.
Китеп жогорку окуу жайларынын студенттерине, илимий жана инженердик-техникалык кызматкерлерине арналган.

Жаңы китептер