Статистикалык физикага киришүү

Автор: Ж. Эгембердиев

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош: «Билим», 2005, - 220 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-30 15:50:42

Окуу куралында теориялык физика курсунун статистикалык физика жана термодинамика бөлүмүнүн тең салмактуу абалдарга жана процесстерге тиешелүү маселелерин окуп үйрөнүүнүн жолдору каралган. Термодинамиканын закондору жана теңдемелери статистикалык көз караштардын негизинде түшүндүрүлгөн. Окуу куралы университеттердин «физика», «физика жана информатика», «электроника жана микроэлектроника» адистиктеринин жогорку курстарынын студенттерине, аспирант-изденүүчүлөргө жана окутуучуларга сунуш кылынат.

Жаңы китептер