Кой чарбачылыгындагы жумуштарды механизациялаштыруу

Автор: П.М. Болотнов, С.В. Рыжов

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Фрунзе, 1981, - 260 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-21 09:44:19

Бул китепте кой багуунун уюштурулушу жана технологиясы, ошондой эле ири кой чарба комлекстери үчүн жаңы машиналар жана жабдуулар, кой чарба продукциясын өнөр жайлык негизде өндүрүүнү уюштуруу каралат.

Жаңы китептер