Физика боюнча демонстрациялык тажрыйбалар

Автор: В.А. Буров, А.Г. Дубов, Б.С. Зворыкин, А.А. Покровский, И.М. Румянцев

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Фрунзе, 1974, - 296 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-26 09:29:33

Орто мектептин 6-7 - класстары үчүн физика боюнча демонстрациялык тажрыйбалар.

Жаңы китептер