Физиканын негиздери

Автор: М. Папиев, А. Арзыкулов, П. Кожобекова, М. Калбекова, А. Эгемназарова, Ч. Алиева

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош, 2012, 312 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-27 07:20:24

Колдонмодо орто мектептердин физика курсунун программасына киргизилген окуу материалдары толук камтылган, алар жеткиликтүү берилген. Мындагы окуу материалдары жалпы физика боюнча программалардын талаптарына да негизинен жооп берет. Ошондуктан колдонмону мектеп окуучуларынын, жогорку окуу жайларынын даярдоо бөлүмдөрүнүн угуучуларынын, төмөнкү курстарынын студенттеринин пайдалануусу үчүн сунушталат.

Жаңы китептер