Баткен тарыхы

Автор: Абдинаби Кадыров

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Ош, 2014, - 276 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-05-31 05:39:13

Монографияда бир канча тарыхый, илимий, рахивдик жана статистикалык материалдардан алынган маалыматтарга таянуу менен Баткен аймагынын байыркы доордон соңку жаңы мезгилдин алгачкы жылдарына чейинки жана Баткен районунун 1934-2010 - жылдардагы социалдык-экономикалык өнүгүүсү изилдөөгө алынган.
Эмгек чөлкөм таануу курсу боюнча кошумча окуу куралы катары ЖОЖдордун, коллеждердин студенттерине, жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларына, аспиранттарга, магистрлерге жана жалпы эле Ата мекендин тарыхына кызыккан окурмандарга арналат.

Жаңы китептер